top of page

TAXATIE & WAARDERING

TRANSPARANT EN SNEL

Middels een inventarisatie en taxatie wordt de activa in kaart gebracht en op basis van executie- en onderhandse verkoopwaarde gewaardeerd. 

Bedrijven kunnen wij ook voor going concern waarderen.

Sinds 1999 doen wij taxaties en bedrijfswaarderingen voor bedrijven, banken en curatoren.

bottom of page